Español   Català   

D.B. Excavacions excavaciones
D.B. Excavacions nivelación de sub bases
D.B. Excavacions construcción de piscinas

Què fem

  • Excavacio per a piscines.
  • Construccio de piscines.
  • Esbrossada de terrenys.
  • Enderrocs i demolicions.
  • Nivellació de sub-bases, bases, caixa paviments, etc.
  • Rebaixos.
  • Lloguer de maquinaria per hores.
  • Transports d’arids.
  • Realització de murs de pedra natural.

Si desitja més informació sobre els nostres serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Pressupostos sense compromís.